برقگیر چند محفظه ای

برقگیر چند محفظه ای Multi Chamber Arrester) MCA) تجهیزی است با طراحی و تکنولوژی بسیار پیشرفته و مدرن که برای حفاظت از خطوط هوایی سه فاز AC دارای سیم گارد و یا بدون سیم گارد در برابر اضافه ولتاژهای صاعقه و سایر اضافه ولتاژهای القایی دیگر طراحی و ساخته شده است.

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات