برقگیر تابلوئی

برقگیر های سری AIA شرکت سنجش نیروی هوشمند  به منظور حفاظت تجهیزات جریان متناوب سیستم های قدرت در مقابل اثرات مخرب  اضافه ولتاژ های صاعقه و کلید زنی طراحی و ساخته می شوند.
ویژگی مهم این نوع برقگیر  ساخت فشرده، استقامت مکانیکی بالا و پایدار در مقابل ایجاد مسیر کربنی بوده و در شرایط رطوبتی تابلو های برق در مقابل قوس سطحی مقاوم می باشد و به این دلیل در کشورمان به عنوان برقگیر تابلوئی شناخته می شود.
برقگیر های سری AIA راه حلی ایده آل برای مقاوم سازی کلید خانه های فشرده  توسط برقگیر ها می باشد.

شرایط بهره برداری :

  •  استفاده در فضای محبوس ( Indoor)
  • محدوده فرکانسی 48 Hz تا 62 Hz
  • عدم تجاوز ولتاژ حالت دائم از مقدار ولتاژ پیوسته بهره برداری 
  • مقدار جریان  متناوب  محل کاربرد نبایستی از 31.5 KA تجاوز نماید
  • کاربرد بهره برداری عمودی یا افقی، مادامی که مقادیر نیروی مکانیکی اعمال شده به آن از مقادیر SSL و  SLL تعیین شده تجاوز ننماید ، امکان پذیر می باشد.
  •  محدوده دمائی  -60 تا  55

نظرات ارسال شده
4.8 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات