کنتور هوشمند فهام 2 ویرایش 4

در راستای اهداف صنعت برق ایران جهت ایجاد شبکه هوشمند انرژی، به عنوان اولین گام، طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی که به اختصار فهام نامیده می‌شود به عنوان سیستم اندازه‌گیری هوشمند انرژی برای ایران تعریف و مشخصات آن با توجه به نیازمندی‌های وزارت نیرو به شرح ذیل است:

فراهم شدن بستر اصلاح الگوی مصرف
بسترسازی مناسب برای اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
امکان اعمال 
مدیریت بار توسط بهره‌بردار شبکه در شرایط عادی و اضطراری
کاهش دخالت و خطای نیروی انسانی در قرائت و صدور قبض و بهبود وصول مطالبات
کاهش تلفات غیر فنی و مشخص‌سازی و مانیتورینگ تلفات فنی شبکه توزیع
افزایش کیفیت خدمات و کاهش زمان قطعی و نظارت بر کیفیت برق
ایجاد بستر برای گسترش استفاده از تولیدات پراکنده و انرژی‌های پاک
امکان پیش فروش برق و راه‌اندازی بازار 
خرده فروشی برق
بهینه کردن هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری
فراهم آوردن بستر مناسب جهت قرائت مکانیزه کنتورهای آب و گاز

نظرات ارسال شده
4.5 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات